Telewizja Polska
 
Encyklopedia PWN
Telewizja Polska,
publiczna stacja telewizyjna o zasięgu ogólnopolskim;
1938 przeprowadzono pierwsze próby emisyjne; 1947 przystąpiono do prac nad utworzeniem telewizji; 1952 nadano pierwszy program telew.; 1953 przy Kom. do spraw Radiofonii „Pol. Radio” powołano Zespół Programu Telew.; 1956 zainaugurowano działalność Warsz. Ośrodka Telew.; 1960 powołano Kom. do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (prezesi m.in. W. Sokorski, M. Szczepański, W. Loranc, J. Roszkowski, J. Urban, A. Drawicz, M. Terlecki, Z. Romaszewski, J. Zaorski); 1970 wprowadzono II program; 1971 rozpoczęto emisje programów w kolorze; na mocy ustawy z 29 XII 1992 rozwiązano Kom. do spraw Radia i Telewizji i powołano Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; od 31 XII 1993 podlega jej jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Telewizja Polska SA, utrzymująca się z reklam, abonamentu oraz sprzedaży programów; Telewizja Polska SA dysponuje 9 kanałami, w tym 2 ogólnopol. (TVP 1, TVP 2), które docierają do 97% ludności Polski, 4 tematycznymi (TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport), przeznaczonym dla Polaków zamieszkałych za granicą TV Polonia oraz TVP Belsat dla mieszkańców Białorusi; posiada bogate archiwum materiałów audiowizualnych; 16 ośrodków regionalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia