Taraz
 
Encyklopedia PWN
Taraz, do 1936 Aulije Ata, 1936–38 Mirzojan, do 1993 Dżambuł, do 1997 Żambył,
m. w Kazachstanie, na przedgórzu Tienszanu, na l. brzegu rz. Tałas.
Ośrodek adm. obwodu żambylskiego. — 426 tys. mieszk. (2022). Znany jako miasto od V w. (pod nazwą Taraz lub Talas); w X–XII w. stol. państwa Karachanidów, wielki ośr. handlu na szlaku jedwabn. z Chin do Azji Środkowej i Europy; w XIII w. (najazd Mongołów) stracił znaczenie; ponowny rozwój w XVIII w.; od 1864 w Rosji; do 1992 w Kazas. SRR (ZSRR). ważny ośrodek gosp. i kult. w południowej części Kazachstanu; przemysł chem. (nawozy miner.), maszyn., elektrotechniczny (transformatory), spoż. (mięsny, mleczarski), materiałów budowlanych, lekki (skórz.-obuwniczy), rafineria ropy naftowej; wielka elektrownia cieplna; węzeł kol. i drogowy; port lotn.; 3 szkoły wyższe (m.in. inst. hydromelioracyjny); muzea hist.-krajoznawcze i biogr. K. Skriabina (ros. parazytolog). Pozostałości średniow. miasta z cytadelą (szachristan) i przedmieścia rzemieślniczego (rabad), ob. muzeum rezerwat archeol.; mauzolea: Karachana (X–XI w., przebudowane na pocz. XX w.) i Szamansur (XIII w.); liczne aleje wysadzane piramidalnymi topolami. W pobliżu T. (wieś Ajsza Biby) mauzolea Babaży Katyn (X–XI w.) i Ajsza Biby (XI–XII w.); wydobycie fosforytów (Karatau).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia