Tanta
 
Encyklopedia PWN
Tanta, Ṭanṭā,
m. w północnym Egipcie, w Delcie Nilu;
ośr. adm. muhafazy Al-Gharbija. Jeden z najstarszych w Egipcie ośr. nauki islamu, zał. w XIII w.; miejsce pielgrzymek do grobu Ahmada al-Badawi (XIII w.), sufickiego mistyka i zał. bractwa rel. badawijja; od 1769 filia kairskiego uniw. Al-Azhar; od 1895 biskupstwo koptyjskie podległe patriarchowi Aleksandrii. Rafineria ropy naftowej, przemysł włók. (bawełniany), spoż. (olejarski), tytoniowy; węzeł komunik.; meczet i grobowiec Ahmada al-Badawi (XIII w.), madrasa Al-Ahmadi (zał. 1276, jedna z najstarszych w Egipcie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia