Szczucki Lech
 
Encyklopedia PWN
Szczucki Lech, ur. 14 I 1933, Warszawa, zm. 19 XI 2019, tamże,
filozof;
od 1976 profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; od 1991 czł. PAU, od 1995 — TNW; zajmował się historią filozofii i kultury XVI–XVII w.; 2014 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; gł. prace: Marcin Czechowic (1532–1613). Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI w. (1964), Michał Servet (1511–1553) (1967), Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI w. (1972), W kręgu myślicieli heretyckich (1972), Filozofia i myśl społeczna XVI wieku (1978), Zarys dziejów filozofii w Polsce: wieki XIII–XVII (współautor, 1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia