Studnia abisyńska
 
Studnia abisyńska,
służy do czerpania wody z płytkich warstw wodonośnych (do 7 m)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia