Strumiłło Józef
 
Encyklopedia PWN
Strumiłło Józef, ur. 1774, Wilno, zm. 18 VII 1847, tamże,
ogrodnik; pionier nauk ogrodniczych w Polsce;
1812 czł. Tymczasowego Rządu Wielkiego Księstwa Litew.; liczne artykuły z zakresu ogrodnictwa w  „Dzienniku Wileńskim”; autor podręcznika Ogrody północne (t. 1–3 1820, 7 wydań) i pierwszej pol. monografii ogrodniczej o daliach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia