Straszewicz Czesław
 
Encyklopedia PWN
Straszewicz Czesław, ur. 16 X 1904, Białystok, zm. 18 IX 1963, Montevideo,
pisarz;
1937–39 redaktor odpowiedzialny „Tygodnika Ilustrowanego”; po 1939 w PSZ na Zachodzie, 1944 osiadł w Urugwaju, 1944–55 kier. Radia Pol. w Montevideo, 1956–61 pracownik Radia Wolna Europa; w opowiadaniach (Wystawa bogów 1933, Gromy z jasnego nieba 1936) i powieściach (Przeklęta Wenecja 1938, Litość 1939), bliskich poetyce ekspresjonizmu, wskazywał na groźbę rasizmu, totalitaryzmu i nihilizmu we współcz. świecie; w tomie Turyści z bocianich gniazd (Paryż 1953), złożonym z 2 powiązanych ze sobą opowiadań, przedstawił, w ujęciu groteskowo-realist., zawikłane powojenne losy Polaków w kraju i na emigracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia