Stocznia Gdynia SA
 
Encyklopedia PWN
Stocznia Gdynia SA,
największa w Polsce i jedna z największych stoczni w Europie.
Powstała 1922 jako spółka pod nazwą Stocznia Gdyńska, z siedzibą w Gdyni; 1927 przejęła warsztaty firmy Nauta, rozbudowała je i początkowo zajmowała się głównie remontami kutrów rybackich; 1938 rozpoczęła budowę pierwszego pełnomor. statku Olza, zwodowanego już przez Niemców w czasie II wojny światowej; podczas wojny została zniszczona w 35%; 1945 rozpoczęto jej odbudowę i rozbudowę pod zmienioną nazwą Stocznia im. Komuny Paryskiej; do 1962 pracowała głównie jako firma remontowo-produkcyjna; po 1962 rozpoczęła w suchym doku produkcję dużych zbiornikowców i masowców oraz pierwszych polskich 50-tysięczników. W 1991 została przekształcona w jedoosobową spółkę Skarbu Państwa i zmieniła nazwę na Stocznia Gdynia SA; 1993 utraciła płynność finansową, 1995 w wyniku bankowego postępowania ugodowego została oddłużona i poddana nadzorowi bankowemu; 1997 utworzono Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny SA i podjęto działania restrukturyzacyjne; 1998 Stocznia Gdynia SA wykupiła Stocznię Gdańską, a 2001 Stocznię Elbląską; 1999 wdrożono system informatyczny obsługujący księgowość i zarządzanie finansami, a 2001 biznesową platformę internetową usprawniającą zawieranie kontraktów i transakcji kupna/sprzedaży. W 2001 zysk netto stoczni wyniósł ponad 4 mln zł, zatrudnienie — 7,3 tysiąca osób (w całej grupie — ok. 10 tysięcy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia