Stirlinga silnik
 
Encyklopedia PWN
Stirlinga silnik,
silnik tłokowy, który pracuje wg zamkniętego obiegu termodynamicznego z regeneracją ciepła, z okresowym sprężaniem i rozprężaniem stale tej samej masy czynnika roboczego (najczęściej wodoru, helu, powietrza).
Regeneracja ciepła w s.S. odbywa się izochorycznie, zaś doprowadzanie i odprowadzanie ciepła — izotermicznie. Realizacja takiego obiegu wymaga złożonej konstrukcji silnika.
Dwa tłoki (połączone układem przeniesienia napędu) realizują rozdzielnie funkcje rozprężania i sprężania czynnika roboczego. W obiegu rozróżnia się 4 przemiany: izotermicznego rozprężania czynnika (tłok 1 przechodzi do dolnego zwrotnego położenia, jednocześnie do czynnika jest doprowadzone ciepło), izotermicznego przetłaczania czynnika z gorącej przestrzeni nad tłokiem do przestrzeni zimnego sprężania (połączonego z oddawaniem ciepła w regeneratorze), izotermicznego sprężania (odprowadzanie ciepła przez chłodnicę) czynnika przez tłok 2, oraz, w końcowej fazie, przetłaczania czynnika do przestrzeni nad tłokiem 1 (przy czym czynnik pobiera ciepło z regeneratora). Ciepło jest doprowadzane do czynnika poprzez ściany cylindra ze źródła zewn., którym może być ogniwo słoneczne, izotop promieniotwórczy, mały reaktor jądr., bateria elektr. lub komora spalania. Zalety s.S. to: cicha praca, odwracalność termodynamiczna, zasilanie dowolnym paliwem lub źródłem ciepła, niezawodność, wysoka sprawność cieplna; wady: skomplikowana budowa, duży ciężar silnika w stosunku do jego mocy. S.S. znalazły zastosowanie w pojazdach podwodnych, małych generatorach energii elektr., kriogenicznych aparatach chłodniczych, próbnikach kosm. i sztucznych satelitach; jest badane ich wykorzystanie do napędu np. ciężkich pojazdów. Pomysł silnika opatentował 1816 szkoc. duchowny R. Stirling; s.S. były szeroko stosowane w XIX w. Rozwój silników spalinowych ze spalaniem wewn. w końcu XIX w. spowodował spadek zainteresowania s.S., jednak wiele firm prowadzi prace nad ich rozwojem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia