Stępień Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Stępień Jerzy, ur. 7 IX 1946, Staszów,
prawnik;
od 1973 sędzia sądów powiat. i rejonowego w Kielcach; 1979–89 radca prawny; 1989–93 senator, przewodn. Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państw., czł. Komisji Konstytucyjnej; 1991–93 czł. Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Nar.; pełnił w tym czasie funkcje przewodn. rządowych zespołów ds. reformy adm.; 1989–99 współtwórca reformy samorządu terytorialnego; 1990–93 generalny komisarz wyborczy; 1999–2008 sędzia Trybunału Konstyt., w XI 2006 powołany przez Prezydenta RP na stanowisko prezesa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia