Środkowoindyjski, Basen
 
Encyklopedia PWN
głębokość 3500–5500 m, maksymalna — 6639 m (na południu); ukształtowanie dna urozmaicone: w Zatoce Bengalskiej wielki stożek napływowy Gangesu, na południe od Cejlonu rozległa równina abisalna (głębokość 4000–4500 m), w części zachodniej rów podwodny Czagos (głębokość do 5431 m), w części środkowej podwodna Góra Nikitina (wierzchołek na głębokości 847 m), na południu liczne strefy rozłamu Grzbietu Środkowoindyjskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia