Sokólskie, Wzgórza
 
Encyklopedia PWN
Sokólskie, Wzgórza,
północno-wschodnia część Niz. Północnopodlaskiej, w Polsce i na Białorusi, między Kotliną Biebrzańską na północnym zachodzie a Wysoczyzną Białostocką na południu i południowym zachodzie;
wały moren czołowych, kemów i ozów, związane z zanikiem lądolodu zlodowacenia Warty, które mimo braku jezior przypominają krajobraz pojezierzy; wysokość do 238 m (k. Sokółki); na północy W.S. bierze początek Biebrza; region odwadnia jej dopływ — Sidra, a także Łosośna (dopływ Niemna) i Sokołda (dopływ Supraśli); niewielkie obszary leśne; rolnictwo; gł. m.: Grodno (na Białorusi), Sokółka, Dąbrowa Białostocka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia