Sokół
 
Encyklopedia PWN
Sokół, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Niemczech,
organizacja o charakterze nar.-wychowawczym
pierwsze pol. gniazdo S. w Niemczech powstało 1889 w Berlinie, 1899 w Zagłębiu Ruhry; członkowie S. walczyli m.in. w powstaniach śląskich, wielkopolskim; do 1921 S. podlegał kierownictwu w Poznaniu (1895–1921 kierował nim B. Chrzanowski); po I wojnie świat. wiele gniazd się rozwiązało; nadal działały w Zagłębiu Ruhry, Berlinie i kilku innych miastach, weszły one w skład Związku Sokołów Pol. w Państwie Niem. (przewodniczący F. Cichy); 1925 S. w Niemczech liczył 42 gniazda i ok. 1200 czł. (prezes I. Sarnowski); 1927 na zjeździe w Essen formalnie zlikwidowano S. w Niemczech; na terenie Westfalii i Nadrenii powołano Związek Pol. Tow. Gimnastyczno-Sport.; gniazda w Berlinie, Saksonii, Turyngii, Dąbrówce Wielkiej i kilka na Śląsku od 1928 pod nazwą Związek Pol. Tow. Gimnastyczno-Sportowych „S.” w Niemczech (prezes Sarnowski, 1935–39 Cz. Jakielski), 1939 rozwiązane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia