Sobolewski Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Sobolewski Andrzej Ludwik, ur. 9 X 1951, Augustów,
fizyk, doc. dr hab. w Inst. Fizyki PAN w Warszawie;
specjalista w dziedzinie teoretycznej chemii fizycznej, zajmuje się m.in. fotostabilnością materii biologicznej; 2007 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia