Słowiański Zjazd
 
Encyklopedia PWN
Słowiański Zjazd 1848,
zgromadzenie przedstawicieli słow. narodów monarchii habsburskiej, a także Polaków z zaborów ros. i pruskiego oraz Rosjan, które odbyło się 2–12 VI w Pradze;
miał ustalić zasady, którymi będą się kierować narody słow., by przeciwstawić się germanizacji i madziaryzacji; przewodniczący Zjazdu, F. Palacký, wystąpił z koncepcją austroslawizmu; radykalni uczestnicy (K. Libelt, M. Bakunin) wysunęli hasło prawa narodów do samookreślania, które znalazło wyraz w uchwalonym na Zjeździe Manifeście do narodów Europy; przyjęto w nim m.in. zasadę równouprawnienia narodów w ramach federalnego imperium Habsburgów i potępiono rozbiory Polski; obrady przerwał wybuch powstania czerwcowego w Pradze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia