Sikkim
 
Encyklopedia PWN
Sikkim, hindi Sikim, ang. State of Sikkim,
stan w północno-wschodnich Indiach, w Himalajach;
pow. 7,1 tys. km2, 611 tys. mieszk. (2011), gł. Gurkhowie, Newarowie, Indusi, Lepczowie i Bhotyjczycy; gł. religie: hinduizm (ok. 70% ludności) i buddyzm (odmiana lamajska); stol. — Gangtok. Sikkim zajmuje część Wysokich Himalajów; w północnej, najwyższej części wieczne śniegi i lodowce (ok. 30% pow.); na granicy z Nepalem masyw Kanczendzangi (szczyt o wys. 8500 m po stronie nepalskiej); klimat chłodny górski strefy zwrotnikowej, na południu — monsunowy wilgotny; roczna suma opadów 3000–4000 mm; pora deszczowa od kwietnia do października; gęsta sieć rzek górskich, najdłuższa Tista (dopływ Brahmaputry); lasy, gł. iglaste z cedrem himalajskim, pokrywają ok. 30% pow. stanu. Słabo rozwinięte rolnictwo; ziemie uprawne zajmują ok. 15% pow.; w niżej położonych dolinach i kotlinach górskich tarasowa uprawa ryżu, kukurydzy, prosa, ziemniaków, warzyw i herbaty; sadownictwo (pomarańcze, mandarynki, jabłonie); pasterska hodowla owiec i jaków; myślistwo i zbieractwo leśne. Niewielkie wydobycie rud miedzi, cynku i ołowiu, grafitu; drobny przemysł ceramiczny, papierniczy, włók., przetwórstwo owoców i herbaty; rzemiosło, gł. wyrób tkanin i przedmiotów codziennego użytku. Transport juczny; gł. szlak komunik. stanowi droga przez przełęcz Dźelep La (wys. 4538 m), łącząca Indie z Chinami.
Historia. W poł. XVII w. rządy w królestwie Sikkimu objęła dyn. Namgyal, pochodzenia tybet.; XVIII–XIX w. Sikkim prowadził długotrwałe wojny terytorialne z Nepalem i Bhutanem; od 1890 (na mocy układu bryt.-chiń.) pod zwierzchnictwem bryt.; od 1947 pod protektoratem Indii; układ z Indiami (1950) przewidywał autonomię wewn.; od 1963 władca Palden Thondup Namgyal sprawował władzę autokratyczną, mniejszość tybet. była uprzywilejowana, partią prorządową — Sikkimska Partia Nar.; sytuacja wewn. była źródłem kryzysu i zamieszek 1973; partie opozycyjne: Sikkimski Kongres Nar., reprezentujący ludność nepalską, oraz Kongres Państwa Sikkim utworzyły Kom. Wspólnego Działania, który żądał reform ustrojowych i społ.; 1974 wprowadzenie konstytucji, zapowiedź demokratyzacji państwa i reformy rolnej, powołanie Zgromadzenia Nar.; 1974 Sikkim otrzymał status stanu stowarzyszonego z Unią Ind., 1975 zniesienie monarchii, przekształcenie królestwa Sikkim w pełnoprawny stan Indii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia