„Schronisko”
 
Encyklopedia PWN
„Schronisko”,
konspiracyjna Służba Geogr. Komendy Gł. AK, działająca pod tym kryptonimem I 1943–IX 1944;
kierowane przez podpułkownika M. Szumańskiego („Bury”) i jego zastępców: E.W. Rühlego („Zawrat”) i mjra S. Berberiusza; podstawowym zadaniem „S.”, liczącego 25 oficerów geografów oraz ponad 100 kartografów, rysowników i drukarzy, gł. byłych pracowników Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG), było zaopatrywanie oddziałów AK w materiały kartograficzne oraz prowadzenie wywiadu topograficznego; początkowo mapy były wynoszone z magazynów niem. oraz wytwarzane przez WIG w Edynburgu (dostarczane w zrzutach lotn.); 1943 podjęto własną produkcję map w 3 konspiracyjnych zakładach graficznych w Warszawie; wydano 174 arkusze map (każdy w nakładzie od 500 do 1000 egz.), w tym 34 arkusze mapy szczegółowej i planów miast 1 : 25 000, 117 arkuszy mapy taktycznej 1 : 100 000 i 23 arkusze mapy operacyjnej 1 : 300 000; była to jedyna taka akcja w działaniach ruchów oporu w całej okupowanej Europie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia