São Paulo
 
Encyklopedia PWN
São Paulo
[u pạulu] Wymowa,
m. w południowo-wschodniej Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej, nad rz. Tietê i jej dopływem Pinheiros;
stolica stanu São Paulo. Rozwinęło się wokół zał. 1554 kolegium jezuickiego św. Pawła (stąd nazwa); w XVI–XVII w. baza wypadowa zbrojnych wypraw do interioru brazylijskiego w poszukiwaniu złota i niewolników indiańskich (ich uczestników zwano bandeirantes lub, od nazwy miasta, paulistas); w XVII w. wzrost znaczenia po odkryciu złota na terenie obecnego stanu Minas Gerais; 1712 prawa miejskie; od 1709 stol. nowo utworzonej kapitanii, od 1815 — prowincji, od 1889 — stanu São Paulo; w 2. poł. XIX w. gwałtowny wzrost znaczenia gosp. oraz polit. miasta, związany z rozwojem plantacyjnej uprawy i produkcji kawy (São Paulo należało do gł. „kawowych” stanów Brazylii); w XX w. dynamiczny rozwój przemysłu; ośr. emigracji polskiej. Największe miasto Ameryki Południowej i ośr. gosp. Brazylii, jeden z gł. w Ameryce Łac.; w skład regionu metropolitalnego São Paulo wchodzą m.in.: Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Mauá; rozwinięty przemysł włók., spoż., skórz., maszyn., środków transportu, chem., rafineria ropy naftowej, przemysł elektrotechniczny i in.; ważny węzeł komunik.; port lotn. o międzynar. znaczeniu; metro; portem mor. São Paulo jest Santos; wielki ośr. kult.-nauk. i turyst.; 4 uniw. (najstarszy zał. 1934), instytuty nauk.; biblioteki; liczne muzea: diecezjalne, hist., etnogr., sztuki nowoczesnej (gdzie od 1951 są organizowane biennale sztuki); miejska galeria malarstwa; ogród zool. São Paulo jest nowoczesnym miastem, liczne wieżowce, tunele, wiadukty, szerokie ulice dostosowane do wielkiego ruchu kołowego; centrum miasta ma charakter handl.-przem., nazywa się Triângulo i jest otoczone slumsami; zakłady przem. są skoncentrowane gł. w północnej i południowo-wschodniej części miasta; ważny ośrodek architektury nowoczesnej (m.in. budowle projektowane przez R. Leviego, O. Niemeyera, braci M., M., M. Roberto, B. Rudofsky’ego, E.C. Duarte, I. Castro Mello, A. Corrêa Lima).
zgłoś uwagę
Ilustracje
São Paulo, widok ogólny (Brazylia)fot. M. Jędrusik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia