Samara
 
Encyklopedia PWN
Samara, 1935–91 Kujbyszew,
m. w Rosji, na l. brzegu Wołgi (Zbiornik Saratowski), przy ujściu Samary; stolica obwodu samarskiego.
Założona 1586 jako warownia do obrony przed Tatarami krymskimi; od 1688 miasto; od 1851 stol. guberni i ważny ośrodek handl. (3 jarmarki rocznie — zboże, wełna, skóry, konie) Powołża; 1918 miejsce wznowienia działalności rozpędzonego przez bolszewików Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji; V 1918–V 1919 w ręku Korpusu Czechosłowackiego i wojsk A. Kołczaka; od 1928 stol. obwodu; od 1941 miejsce pobytu zagrożonych przez Niemców placówek dyplomatycznych obcych państw (w tym pol.) w ZSRR. Duży ośr. przem. i kult.-nauk.; rozwinięty przemysł maszyn., metal., chem., materiałów budowlanych, elektrotechnicznych, spoż. (gł. młynarski), odzieżowy, rafineria ropy naftowej; węzeł kol. i drogowy, duży port rzeczny; międzynar. port lotn.; 10 szkół wyższych (m.in. uniw., zał. 1969); muzea; budowle z końca XIX w., m.in. teatr, eklektyczna zabudowa z pocz. XX w., m.in.: giełda, bank, teatr Olimp, budynki mieszkalne. W pobliżu Samary Hydrowęzeł Kujbyszewski (Samarski).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia