Sakmara
 
Encyklopedia PWN
Sakmara,
rz. w eur. części Rosji, w Baszkirii i obwodzie orenburskim, prawy dopływ Uralu;
dł. 798 km, pow. dorzecza 30,2 tys. km2; źródła na wschodnich stokach pasma Ural-tau (Ural Południowy); gł. dopływy: Sałmysz, Wielki Ik (pr.); żegl. w dolnym biegu; w pobliżu ujścia leży m. Orenburg.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia