Sainte-Anne-de-Beaupré
 
Encyklopedia PWN
Sainte-Anne-de-Beaupré
[sęt an dö boprẹ],
m. w Kanadzie (prow. Quebec), w pobliżu ujścia rz. Sainte-Anne do Rz. Św. Wawrzyńca;
5 tys. mieszk. (2010); jeden z gł. kanad. ośr. kultu rel.; od 1658, kiedy rozbitkowie z fr. statku wybudowali pierwszą kaplicę, katol. centrum pątnicze znane z licznych cudownych uzdrowień; bazylika (1963) w stylu rom.-got., z wielką panoramą Jerozolimy w dniu ukrzyżowania Jezusa, mieści 9 tys. wiernych; siedziba fr. redemptorystów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia