Saara
 
Encyklopedia PWN
Saara
[zạ:ra],
Saarland Wymowa,
kraj związkowy w zachodniej części Niemiec, graniczy z Francją i Luksemburgiem;
991 tys. mieszk. (2018); powierzchnia 2,6 tys. km2; stol. Saarbrücken. Leży na obszarze Średniogórza Niemieckiego, obejmuje południowy skraj gór Hunsrück (wysokość do 695 m) i zachodnią część pogórza Pfälzer Bergland; klimat umiarkowany ciepły, przejściowy; średnia temp. w styczniu od 0°C do –2°C, w lipcu 16–18°C; roczna suma opadów 700–900 mm; gł. rz.: Saara, Mozela (stanowi granicę z Luksemburgiem); lasy zajmują 30% pow. kraju. Saara jest krajem gęsto zaludnionym (422 mieszk. na km2), silnie zurbanizowanym (ponad 90% ludności mieszka w miastach) i uprzemysłowionym; większość ludności i przemysłu skupia się w Zagłębiu Saary, w południowej części Saary; gł. surowcem miner. jest węgiel kam., wydobywany w Zagłębiu Saary; najważniejsze gałęzie przemysłu — hutnictwo żelaza i górnictwo węgla, przeżywają kryzys z powodu spadku popytu na węgiel i stal; ponadto przemysł maszyn., metal., środków transportu (zwłaszcza samochodowy — Ford w Saarlouis), chem. (w tym petrochemiczny) i in.; gł. ośr. przem. — Saarbrücken tworzy z sąsiednimi miastami aglomerację miejsko-przemysłową. Rolnictwo ma znaczenie drugorzędne; uprawia się zboża, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe, winorośl; hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Gęsta sieć linii kol. i autostrad; przez Saarę przebiega jedna z gł. autostrad z Niemiec do Francji.
Historia. Na mocy traktatu wersalskiego (1919) Saarę — obejmującą część dawnej pruskiej Rheinprovinz (Nadrenia) oraz zachodnią część dawnego bawarskiego Palatynatu Reńskiego — oddano na 15 lat (od 1920) pod kontrolę międzynar. komisji podległej Lidze Narodów; eksploatację kopalni węgla przekazano Francji jako odszkodowanie wojenne; po plebiscycie 1935 Saara wróciła do Niemiec, których rząd wykupił od Francji również kopalnie. Po II wojnie świat. 1946–56 obszar autonomiczny pod zwierzchnictwem Francji; na podstawie porozumienia Francji i RFN z 1956 przyłączona (1957) do RFN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia