Ruwenzori, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Ruwenzori, Park Narodowy, Rwenzori Mountains National Park,
obszar chroniony od 1952 (formy ochrony od 1941) o pow. 99, tys. ha, w Ugandzie;
obejmuje wysokie partie masywu Ruwenzori; układ piętrowy roślinności: na równinach sawanna, wyżej afryk. las górski bambusowy, zbiorowiska krzewiaste i wrzosowiskowe, szczyty pokryte lodowcami; we florze endemity (np. dziurawiec Hypericum bequaertii, wrzosiec Erica kingensis, starzec Senecio adnivalis); w faunie przedstawiciele formacji sawannowych, 4 gat. małp: szympans, gereza ruda, koczkodany górski i zielonosiwy, także flaming, ibis czczony i trzewikodziób. W 1994 wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO; Jez. Jerzego jest objęte konwencją ramsarską (1988).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia