Rudenko Mykoła
 
Encyklopedia PWN
Rudenko Mykoła, ur. 19 XII 1920, Jurjiwka (obwód ługański), zm. 1 IV 2004,
pisarz ukr.; uczestnik II wojny światowej;
za działalność opozycyjną skazany i osadzony w obozie pracy (1977–87); 1987 emigrował do RFN, a następnie do USA, 1990 wrócił na Ukrainę; jeden z gł. przedstawicieli pokolenia wojennego w literaturze ukr.; autor wierszy (m.in. zbiór Za gratamy 1980), poematów (Chrest, przekł. ang. 1987), dziennika poet. Ja wilnyj (1977), powieści (m.in. Ostannia szabla 1965, Orłowa bałka 1982) oraz wspomnień Najbilsze dywożyttia, obejmujących okres od poł. lat 20. do końca lat. 70., w których ukazał powikłane koleje życia ukr. inteligencji, dorastającej w czasach porewolucyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia