Rolnictwo. Kraje o największym udziale gruntów ornych w powierzchni ogólnej
 
Rolnictwo — grunty orne w %
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia