Rijad
 
Encyklopedia PWN
Rijad, Ar-Riyāḍ,
stolica Arabii Saudyjskiej, w środkowej części kraju, u wschodniego podnóża gór Dżabal Tuwajk, ośrodek administracyjny prowincji Rijad;
przemysł spoż., cementowy; rafineria ropy naftowej (ropa dostarczana rurociągiem ze złóż nad Zat. Perską); rzemiosło (tkactwo); gł. ośr. kult. i nauk. kraju; 2 uniw. (zał. 1957 i 1974 — muzułm.), król. szkoły wyższe (górnictwa ropy naftowej, akad. wojsk.), instytuty: studiów islamskich, nauki i techniki; biblioteki (król. i nar.); muzeum archeologii i etnografii; węzeł komunik.; połączenie autostradą z Dżuddą nad M. Czerwonym i z Ad-Dammam (również kol.) nad Zat. Perską; międzynar. port lotn.; wodociąg z odsalarni wody mor. w Al-Dżubajl nad Zat. Perską. W 1824–81 siedziba władców z dyn. Saudów, następnie w rękach Raszydytów; 1902 Abd al-Aziz Ibn Su’ud (Ibn Saud) odzyskał kontrolę nad miastem i uczynił je swoją siedzibą; od 1932, po powstaniu Arabii Saudyjskiej, stol. państwa; w latach 70. modernizacja i rozbudowa miasta (nowoczesne dzielnice mieszkaniowe, szpitale, hotele, autostrady).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rijad, fragment miasta (Arabia Saudyjska)fot. T. Guranowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia