Richards Ivor Armstrong
 
Encyklopedia PWN
Richards
[rı̣czərdz]
Ivor Armstrong Wymowa, ur. 26 II 1893, Sandback (hrab. Cheshire), zm. 7 IX 1979, Cambridge,
angielskiteoretyk i historyk literatury, krytyk literacki;
jeden z gł. nowatorów XX-wiecznej nauki o literaturze, przyczynił się do uformowania podstaw amer. kierunku nowej krytyki; od 1922 profesor uniwersytetu w Cambridge (W. Brytania), Pekinie, Harvard University w Cambridge (USA); pod wpływem Ch. Morrisa (semiotyka) rozwijał teorię języka rozumianego jako system znaków, przenosząc kategorie semantyczne do badań nad strukturą dzieła lit. i rozpatrując funkcje znaku w procesie powstawania i odbioru dzieła; wspólnie z Ch.K. Ogdenem ogłosił The Meaning of Meaning (1923); najbardziej znane prace R. to Principles of Literary Criticism (1924) oraz Practical Criticism. A Study of Literary Judgement (1929); wywarł wpływ na twórczość W. Empsona i F.R. Leavisa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia