Reszel
 
Encyklopedia PWN
Reszel,
miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Mrągowskiego, nad Sajną.
Ludność miasta: ogółem — 4,5 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 133,0 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 4 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 21°09′E, szerokość geograficzna: 54°03′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1337
Oficjalne strony WWW: reszel.pl
Początkowo drewniana strażnica, zał. 1241 przez Krzyżaków w pobliżu pruskiej osady; 1254–1772 w posiadaniu kapituły warmińskiej; prawa miejskie 1337 (R. już w średniowieczu był skanalizowany); 1350–1401 budowa zamku; na mocy pokoju tor. od 1466 w Polsce (Prusy Król.); jedno z największych miast Warmii; w XVII–XIX w. ośr. handlu zbożem i rzemiosła; 1632–1780 kolegium jezuickie; od 1772 w zaborze pruskim; po otwarciu linii kol. 1905 ożywienie gosp.; od 1945 w Polsce. Ośrodek usługowy i turystyki krajoznawczej; zakłady przemysłu drzewnego i spoż.; szkoły roln.; got. kościół (2. poł. XIV w., przebudowa 1475–1503, odbud. po 1806); zamek biskupi (2. poł. XIV w., rozbudowa w XVI w., przebudowany i częściowo rozebrany 1822–23); fragmenty murów miejskich (po 1373); kamienice gł. z 1. poł. XIX w.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Reszel, zamek biskupów warmińskich fot. J. Ciesielski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia