Reiyūkai
 
Encyklopedia PWN
Reiyūkai
[reiju:kaj; jap., ‘stowarzyszenie przyjaciół duchów’],
japoński związek wyznaniowy, wywodzący się z tradycji buddyjskiej, zwłaszcza nauk szkoły nichiren-shū;
zał. 1921–25 przez Kubo Kakutarō (1890–1944) i Kotani Kimi (1901–77). Podstawy doktrynalne sformułował Kubo, Kotani przysporzyła związkowi zwolenników m.in. działalnością uzdrowicielską. R. głosi kult przodków, który winien być sprawowany w każdej rodzinie przez osoby świeckie, połączone karmicznymi więzami rodzinnymi, nie zaś przez kapłanów buddyjskich. Podstawą doktryny oraz codziennego obrządku jest Sutra lotosu, m.in. recytacja jej skróconej wersji; odprawianie rytuałów za dusze przodków stanowi gł. środek do osiągnięcia zbawienia. Członkowie regularnie spotykają się w niewielkich lokalnych grupach zw. , które zapewniają członkom stałe przewodnictwo duchowe i porady dotyczące życia codziennego. Są zachęcani do wstępowania do związku całymi rodzinami, jako że R. promuje tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej, która mieszkając razem, wyznaje jedną wiarę i wspólnie sprawuje obrzędy. Różnice poglądów m.in. w sprawach doktrynalnych stały się przyczyną odłączenia się od R. kilkunastu związków wyznaniowych (m.in. Risshō kōseikai, zał. 1938 przez Niwano Nikkyō). R. angażuje się w działalność polit., popierając ruchy prawicowe. Po śmierci Kotani na czele R. stanął syn Kubo, Tsugunari (ur. 1936), który rozszerzył obszar oddziaływania związku na inne kraje.
Anna Zalewska
Bibliografia
H. Hardacre Lay Buddhism in Contemporary Japan: Reiyūkai Kyōdan, Princeton 1984.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia