Raszyn
 
Encyklopedia PWN
Raszyn,
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, na Równinie Warszawskiej, na pr. brzegu doliny Raszynki (lewy dopływ Utraty), w aglomeracji warsz., przy południowej granicy Warszawy;
— ok. 7 tys. mieszk. 19 IV 1809 bitwa armii Księstwa Warsz. pod dowództwem ks. J. Poniatowskiego z przeważającymi siłami austr., dowodzonymi przez arcyks. Ferdynanda d’Este; bitwa taktycznie nie rozstrzygnięta (kluczowej pozycji, grobli we wsi Falenty, bronił pułkownik C. Godebski); 1931 uruchomiono tu najsilniejszą wówczas w Europie stację radiową o mocy 120 kW; zniszczona w czasie II wojny światowej, odbud. 1945 (ob. 500 kW, maszt antenowy wys. 335 m). Funkcje gł. mieszkaniowe (zabudowa willowa); hurtownie i drobne zakłady rzemieślnicze; barok.-klasycyst. kościół (1645, przebudowy m.in. 1790, Sz.B. Zug), klasycyst. dawny zajazd i dawna poczta (2. poł. XVIII w., Zug). W okolicy Raszyna rezerwat faunistyczny Stawy Raszyńskie (pow. 110 ha) — hod. stawy rybne, wyspy, miejsce lęgowe ptaków wodnych i błotnych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Suchodolski January, Bitwa pod Raszynem, 1832 — Muzeum Narodowe, Warszawafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia