RSW „Prasa–Książka–Ruch”
 
Encyklopedia PWN
RSW „Prasa–Książka–Ruch”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch”,
centralna organizacja wydawnicza PZPR, działająca pod kierownictwem KC PZPR
powstała 1973 z połączenia RSW „Prasa”, wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Ruchu; wydawała większość masowych gazet, czasopism informacyjno-polit., społ., kult., młodzież., kobiecych, sport., a także pism dla odbiorców zagranicznych (1984 — 45 dzienników i 217 czasopism w nakładzie jednorazowym 25,9 mln egz., globalnym — rocznym 2,9 mld egz.; 1988 — 328, a 1989 — 247 gazet i czasopism); książki gł. z dziedziny polit. i społ., literatura dla dzieci, pocztówki i in.; prowadziła działalność za pośrednictwem 21 wydawnictw prasowych, przedsiębiorstw wydawniczych pozaprasowych (m.in. Książka i Wiedza), agencji (m.in: Interpress, Centralna Agencja Fot., Krajowa Agencja Robotnicza oraz Młodzież. Agencja Wydawnicza); posiadała 19 własnych drukarń; zajmowała się kolportażem prasy (rozprowadzała 1469 tytułów prasy, 1984 miała 33,5 tys., a 1989 — 20 tys. własnych punktów sprzedaży); prowadziła działalność kult.-oświat. we własnych klubach prasy i książki (6,3 tys.) oraz Klubach Międzynar. Prasy i Książki (96); zlikwidowana III 1990 na mocy uchwały sejmu; IV 1992 utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe „Ruch” SA (jednosobową spółkę skarbu państwa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia