Qin Ling
 
Encyklopedia PWN
Qin Ling, Cinling-szan,
pasmo górskie w środkowych Chinach, między doliną rzek Wei He (dorzecze Huang He) na północy i Han Shui (dorzecze Jangcy) na południu;
długość ponad 1000 km; najwyższy szczyt Taibai Shan, 3767 m; ostatecznie wypiętrzone w wyniku trzeciorzędowych i czwartorzędowych ruchów tektonicznych; zbudowany głównie z paleozoicznych skał metamorficznych i granitów; opada na północ, ku dolinie rzeki Wei He wysokim progiem tektonicznym; głęboko rozcięte dolinami rzek; stanowi dział wodny między dorzeczami Huang He i Jangcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia