„Przegląd Wiadomości Agencyjnych”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Wiadomości Agencyjnych”,
tygodnik o charakterze ogólnoinformacyjnym, wyd. 1984–90 w Warszawie poza cenzurą;
prezentował — w formach publicyst. i informacyjnych — aktualne problemy i wydarzenia polit., społ., kult. i in. z Polski i świata; serwis fotograficzny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia