„Przegląd Artystyczny”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Artystyczny”,
czasopismo ilustrowane, poświęcone gł. sztuce współcz. w Polsce, zał. 1945 w Krakowie jako organ Okręgu Krak. ZPAP;
od 1950 wychodził w Warszawie jako dwumiesięcznik ZPAP, 1952–60 wyd. przez Państw. Inst. Sztuki (ob. Inst. Sztuki PAN), 1960–72 przez Wydawnictwa Artyst. i Film.; parokrotnie zmieniał swój profil i orientację; 1974 zastąpił go mies. „Sztuka”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia