Pożaryski Władysław
 
Encyklopedia PWN
Pożaryski Władysław, ur. 4 XII 1910, Warszawa, zm. 5 III 2008, tamże,
geolog;
od 1954 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1964 czł. Akad. Przyrodników w Halle, od 1969 — PAN; zajmował się mikropaleontologią, stratygrafią, tektoniką i poszukiwaniami kopalin; współtwórca nauk. podstaw poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Niżu Polskim; gł. prace: Jura i kreda między Radomiem, Zawichostem i Kraśnikiem (1948), Południowo-zachodnia krawędź Fennosarmacji (1957), Zarys tektoniki paleozoiku i mezozoiku Niżu Polskiego (1964); nagrody państw. I st. 1955 i 1964 (zespołowa).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia