Poniatowski Juliusz
 
Encyklopedia PWN
Poniatowski Juliusz, ur. 17 I 1886, Petersburg, zm. 17 XI 1975, Warszawa,
działacz ruchu lud., ekonomista;
1914–15 w Legionach Pol., bliski współpracownik J. Piłsudskiego; 1915–18 działacz POW; 1915–27 w PSL „Wyzwolenie”, 1917, 1919–23, 1925–27 czł. ZG, 1918 i 1926–27 wiceprezes ZG; czł. kierownictwa Konwentu Organizacji A; 1918 min. rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Lud. Rep. Pol.; 1919–27 poseł na sejm (1922–27 wicemarszałek); 1927–34 wizytator i kurator Liceum Krzemienieckiego; 1934–39 min. rolnictwa, zwolennik i realizator reformy struktury agrarnej wsi pol., zwłaszcza tworzenia samodzielnych gospodarstw chłopskich z parcelowanych folwarków; 1939–57 na emigracji, gł. we Francji; od 1959 pracownik PAN i wykładowca SGGW.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia