Polskie Związki Sportowe
 
Encyklopedia PWN
Polskie Związki Sportowe,
organizacje społ. prowadzące działalność w zakresie rozwijania poszczególnych dyscyplin sport.
m.in. Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Piłki Nożnej; do kompetencji Polskich Związków Sportowych należy: ustalanie przepisów i regulaminów w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz systemów rozgrywek i zawodów mistrzowskich wszystkich szczebli, szkolenie sędziów sport., organizowanie szkolenia i doboru zawodników do reprezentacji państw. na imprezy międzynar., mistrzostwa świata i Europy oraz — we współdziałaniu z Polskim Komitetem Olimpijskim — na igrzyska olimpijskie, reprezentowanie danej dyscypliny sportu pol. w międzynar. federacjach sport. poszczególnych dyscyplin sportu; od 1990 są czł. Związku Polskich Związków Sportowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia