Polskie Towarzystwo Leśne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Leśne (PTL),
towarzystwo nauk.-kult., z siedzibą w Warszawie; powstało 1925 jako kontynuacja Małopol. Tow. Leśnego (zał. 1882 przez H. Strzeleckiego we Lwowie pod nazwą Galicyjskie Tow. Leśne), po przerwie wojennej reaktywowane 1946 w Krakowie (do 1957 jako Pol. Nauk. Tow. Leśne);
prowadzi działalność zmierzającą do rozwoju nauk leśnych, podniesienia gospodarstwa leśnego w Polsce, popularyzacji osiągnięć nauk. przez publikacje, odczyty, sesje i zebrania nauk.; organem PTL jest „Sylwan” (wyd. od 1820), 1950–52 Towarzystwo wydawało także „Las Polski”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia