Polska
 
Polska
966
chrzest Polski
1000
zjazd gnieźnieński
1025
koronacja Bolesława I Chrobrego
1138–XII/XIV w.
rozbicie dzielnicowe
1226–28
osiedlenie się Krzyżaków w ziemi chełmińskiej
20 I 1320
koronacja Władysława I Łokietka
1333–70
panowanie Kazimierza III Wielkiego
1374
przywilej koszycki
1385
unia krewska
1409–11
wielka wojna z zakonem krzyżackim
1454–66
wojna trzynastoletnia
1505
konstytucja nihil novi
10 IV 1525
hołd pruski
1569
unia lubelska
1572–73
kształtowanie się zasad wolnej elekcji
1596
unia brzeska
od ok. połowy XVII w.
długotrwałe wojny
1683
odsiecz wiedeńska
1697–1706 i 1709–63
unia z Saksonią
1772, 1793 i 1795
rozbiory Rzeczypospolitej
1791
Konstytucja 3 Maja
1794
powstanie kościuszkowskie
1807–15 (faktycznie do 1813)
Księstwo Warszawskie
1830–31
powstanie listopadowe
1846
rabacja galicyjska
1863–64
powstanie styczniowe
1918
odzyskanie niepodległości
13–25 VIII 1920
bitwa warszawska
12–14 V 1926
przewrót majowy
1 IX 1939
niemiecki atak na Polskę
17 IX 1939
atak radziecki na Polskę
1 VIII–2 X 1944
powstanie warszawskie
1945–89
rządy komunistyczne
1956, 1968, 1970, 1980
wystąpienia ludności przeciw władzy komunistycznej
1978
początek pontyfikatu Jana Pawła II
12/13 XII 1981
wprowadzenie stanu wojennego
1989
Okrągły Stół
27 X 1991
pierwsze wolne wybory parlamentarne
12 III 1999
przystąpienie do NATO
1 V 2004
przystąpienie do UE
10 IV 2010
katastrofa lotnicza w Smoleńsku
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia