Podlasianie
 
Encyklopedia PWN
Podlasianie,
mieszkańcy Podlasia od Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego na południu, po dolinę Narwi i Biebrzy na północy;
od zachodu Podlasianie łączą się z Mazurami, od wschodu są przemieszani z Białorusinami; Podlasianie pochodzą z Mazowsza i skolonizowali tereny nad środkowym Bugiem, gł. w XIII–XV w., nawarstwiając się na wcześniejsze, zachowane gdzieniegdzie, osadnictwo jaćwiesko-litew. i wcześniejszą kolonizację ruską; w zachowanej tradycyjnej kulturze materialnej i duchowej Podlasian ścierają się elementy mazow. i ruskie (w budownictwie, narzędziach roln. i rybackich, tkactwie, garncarstwie, obrzędach i zwyczajach); charakterystyczne jest przetrwanie wśród Podlasian tradycji szlachty zaściankowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia