Parana
 
Encyklopedia PWN
Parana, portug. Rio Paraná, hiszp. Río Paraná, do ujścia Paragwaju zw. także Alto Paraná,
rz. w Brazylii, Paragwaju, Argentynie i Urugwaju, uchodzi do O. Atlantyckiego;
Położenie w państwie: Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Paragwaj
Ujście: uchodzi do akwenu: Atlantycki, Ocean
Długość: 4 380 km (od źródeł Paranaíby (z La Platą) - ok. 4700)
Powierzchnia dorzecza: 3,1 mln km2
Przepływ średni: 17 500 m3/s (Rosario)
Główne rzeki zasilające: Tietę, Paranapanema, Iguaçu, Salado, Paragwaj
Główne miejscowości: Posadas, Corrientes, Santa Fe, Parana, Rosario, Buenos Aires, Montevideo
druga (po Amazonce) pod względem długości i wielkości odpływu wody do morza w Ameryce Południowej; powstaje z połączenia rzek Paranaíba i Grande; dł. 4380 km, od źródeł Paranaíby (z La Platą) — ok. 4700 km; pow. dorzecza 3,1 mln km2; w górnym biegu płynie przez Wyż. Brazylijską (liczne progi i wodospady), w środkowym i dolnym — przez Niz. La Platy; w dolnym biegu, poniżej m. Santa Fe płynie szeroką, zabagnioną doliną, tworząc koryta boczne; uchodzi w estuarium La Plata; gł. dopływy: Tietê, Paranapanema, Iguaçu (l.), Paragwaj, Salado (pr.); duże wahania stanu wód; średni przepływ (w Rosario): 17,5 tys. m3/s, maks. — 65 tys. m3/s, minim. — 6,5 tys. m3/s; ważna droga wodna; żegl. od m. Encarnación, statki mor. dochodzą do Santa Fe; w górnym biegu hydrowęzeł Urubupungá; w budowie: w pobliżu m. Foz do Iguaçu największa elektrownia na świecie Itaipu; (moc docelowa 12 600 MW) oraz w dolnym biegu — elektrownia Yacyreta; gł. m. nad P.: Posadas, Corrientes, Santa Fe, Parana, Rosario; w środkowym biegu P. wyznacza częściowo granicę między Paragwajem a Brazylią i Argentyną.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Itaipu, hydroelektrownia na Paranie (Brazylia/Paragwaj)fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia