Opęchowska Wanda
 
Encyklopedia PWN
Opęchowska Wanda, ur. 23 VI 1888, Warszawa, zm. 3 V 1955, Łódź,
działaczka społ., pedagog;
1924–36 wiceprzewodniczący chorągwi warsz. ZHP; od 1936 wiceprzewodniczący ZHP, następnie Szarych Szeregów (w składzie Naczelnictwa, odpowiedzialna za współpracę z Dep. Oświaty Delegatury Rządu RP na Kraj), 1943, po akcji pod warszawskim Arsenałem uzyskała od władz kośc. kwaterę na Powązkowskim Cmentarzu Wojsk. na groby poległych harcerzy, która stała się zalążkiem kwatery Szarych Szeregów; od 1942 pracowała w Radzie Gł. Opiekuńczej (Tow. Opieki nad Więźniami — Patronat); uczestniczka powstania warsz. 1944; od 1945 w Łodzi, pracowała w Pol. Urzędzie Repatriacyjnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia