Opatów
 
Encyklopedia PWN
Opatów,
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na Wyż. Sandomierskiej, nad Opatówką.
Ludność miasta: ogółem — 6,5 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 718,4 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 9 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 21°26′E, szerokość geograficzna: 50°48′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1282
Oficjalne strony WWW: www.opatow.um.gov.pl
Gród na szlaku handl. z Rusi do Wielkopolski, wzmiankowany w XII w.; miasto lokowane 1282; do pocz. XVI w. własność biskupów lubuskich, następnie rodzin magnackich; w XV–XVIII w. miejsce sejmików województwie sandomierskiego; ośr. rzemieślniczy i handl.; od XVI w. liczne skupisko Żydów, jedna z ważniejszych gmin na tym terenie (1939 — ok. 4,5 tys. osób — ok. 62% mieszk.), w XVIII–XIX w. działalność znanych rabinów i cadyków (m.in. Jeheskiel Landau, Abraham Jehoszua Heszel zw. Apter); od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; po rozbiorach upadek miasta; 21 II 1864 miejsce bitwy zakończonej porażką powstańców dowodzonych przez L. Topora-Zwierzdowskiego; w czasie okupacji niem. 1941–42 getto (ok. 10 tys. osób z Opatowa, Włocławka i Wiednia, ok. 2 tys. wywieziono do obozów pracy przymusowej, pozostałych do ośr. zagłady w Treblince); ośr. konspiracji; do 1975 i od 1999 siedziba powiatu. ośr. przem. i usługowy; przemysł odzieżowy, spoż., szklarski, maszyn.; węzeł drogowy; ośr. turystyki krajoznawczej, m.in. udostępnione do zwiedzania podziemia miejskie (365 m korytarzy, 46 komór); rom. kolegiata (przed poł. XII w., przebudowa 1. poł. XIII w., późnogot. sklepienia i szczyty ok. 1. poł. XVI w.), polichromia i wyposażenie barok. (1. poł. XVIII w.), renes. nagrobki Szydłowieckich (m.in. kanclerza Krzysztofa z tzw. Lamentem Opatowskim 1533–36, B. Zanobi de Gianotis i J. Cini); klasztor Bernardynów (zał. ok. 1471, przebudowany) z barok. kościołem (1751–65).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Lament opatowski, ok. 1530–40 — kolegiata Św. Marcina, Opatów fot. P. Jamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia