Olszewski Eugeniusz
 
Encyklopedia PWN
Olszewski Eugeniusz, ur. 4 XII 1911, Saratów (Rosja), zm. 1 VI 1994, Warszawa,
inżynier, historyk techniki;
od 1951 czł. TNW; od 1963 czł. Międzynar. Akad. Historii Nauki; w czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie; od 1951 profesor Politechniki Warsz., 1956 stworzył pierwszą w Polsce Katedrę Historii Techniki tamże; 1958–68 zast. dyr. Inst. Historii Nauki i Techniki PAN; współzał. Pol. Tow. Historii Techniki; prace z zakresu historii techniki i nauki oraz naukoznawstwa, m.in. Some Regularities of Development of Science in the Twentieth Century („Organon” nr 2 1965 wspólnie z I. Maleckim), Nauka a rewolucja naukowo-techniczna (1979).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia