Olimp
 
Encyklopedia PWN
Olimp, Ọlimbos, Ólympos,
masyw górski w północnej Grecji, na zachód od Zatoki Termajskiej (Morze Egejskie), pomiędzy dolinami Pinios i Titarisios na południu i wschodzie oraz Mawroneri i Petriotikos na północy;
wysokość do 2917 m (Mitikas — najwyższy szczyt kraju); zbudowany z łupków krystalicznych i zmetamorfizowanych wapieni; strome stoki pocięte głębokimi i wąskimi dolinami; w najwyższym piętrze rzeźba glacjalna; na południowych stokach lasy dębowe (do 1500 m) i sosnowe (Pinus heldreichii); powyżej 2500 m murawy alpejskiej; na północnych stokach lasy dębowe (do 1000 m) i jodłowe (do 2000 m), subalpejskiej i alpejskie łąki; w zimie pokryte śniegiem; park narodowy (założony 1938, ok. 4000 ha). Według wierzeń starożytnych Greków siedziba bogów greckich, stąd zwanych olimpijskimi; 27 VII 1971 polski botanik B. Pawłowski zginął w czasie wyprawy na Olimp.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Olimp fot. J. Czarnecki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia