Ojczyzna
 
Encyklopedia PWN
Ojczyzna, kryptonim „Omega”,
konspiracyjna organizacja polityczna, utworzona IX 1939 w Poznaniu z inicjatywy działaczy SN;
początkowo działała w Wielkopolsce, od 1940 również w GG; 1941–42 osłabiona aresztowaniami w Poznaniu, jej kierownictwo przeniosło się do Warszawy; patronem organizacji był ksiądz J. Prądzyński, inni działacze: W. Grot, J. Nikisch, K. Sosnowski; 1940 członkowie Ojczyzny współorganizowali Delegaturę Rządu RP na Ziemie Zachodnie oraz okręg poznański ZWZ; Ojczyzna organizowała pomoc materialną dla ofiar wojny, tworzyła tajne szkolnictwo (1941 tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich i Studium Zachodnie w Warszawie), prowadziła propagandę; organy prasowe: „Polska”, „Biuletyn Zachodni” („Be-Zet”), „Ojczyzna”; postulowała ustanowienie powojennej zachodniej granicy Polski na linii Odry i Nysy Łużyckiej; wspierała działalność Biura Ziem Zachodnich Delegatury Rządu RP na Kraj; od VII 1944 reprezentowana w RJN; VII 1945 organizacja została rozwiązana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia