Niekłań Wielki
 
Encyklopedia PWN
Niekłań Wielki,
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim (gmina Stąporków), na obszarze Garbu Gielniowskiego, nad Czarną (Konecką);
drobny przemysł spoż. oraz wytwórnia sit, tartak. W XVIII w. ośr. przemysłu metal. (źródłem energii były spiętrzone wody Czarnej); od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; w XIX w. wytapiano tu stal metodą pudlingowania (pozostałością po pudlingarni są stawy na rzece). W pobliżu N.W. rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem (pow. 6,3 ha) — osobliwe formy skał piaskowcowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia