Nie Ou
 
Encyklopedia PWN
Nie Ou, ur. 1948, Shenyang (prow. Liaoning),
malarka chiń.;
absolwentka Centralnej Akad. Sztuk Pięknych w Pekinie; podczas studiów pod kierunkiem Li Kerana, Ye Qinyu i Li Kuchana specjalizowała się w tradycyjnym chiń. malarstwie tuszem; na jej malarstwo duży wpływ miał kilkuletni pobyt w odległej prow. Shanxi na zachodzie Chin, gdzie została zesłana w czasie „rewolucji kulturalnej”; doświadczenia tamtych lat znalazły odbicie w jej pracach, w których przedstawia proste życie wiejskie, zwierzęta, portrety wieśniaków; mimo tych trudnych doświadczeń jej malarstwo tchnie optymizmem i przedstawia radość życia na wsi; jej prace prezentowano w wielu krajach Europy, Azji i w Stanach Zjedn. na wystawach grupowych i indywidualnych; zajmuje się też ilustracją książkową, zdobywa w tej dziedzinie prestiżowe nagrody; Morning Breeze, Village Life (zbiór 14 listków albumowych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia