Nebraska
 
Encyklopedia PWN
Nebraska Wymowa,
stan w środkowej części USA;
pow. 200,4 tys. km2; 1,9 mln mieszk. (2018); stol. Lincoln, największe miasto i gł. ośr. gosp. Omaha. Powierzchnię stanowi falista równina (Wielkie Równiny) podnosząca się w kierunku zachodnim (do wys. 1628 m), ku podnóżom G. Skalistych; klimat umiarkowany ciepły, kontynent. suchy; średnia temp. w styczniu od –3°C do –7°C, w lipcu od 23°C do 27°C; roczna suma opadów od ok. 400 mm w części zachodniej do 800 mm na wschodzie; gł. rz.: Missouri (graniczna) i jej dopływ Platte; pierwotną roślinność tworzyły prerie, obecnie zajęte pod uprawę i pastwiska. Brak surowców miner.; stan roln.: hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu; uprawa kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, sorgo, buraków cukrowych, roślin pastewnych; przemysł spoż. (Omaha — jeden z największych w USA ośr. przemysłu mięsnego), maszyn. (maszyny roln.), poligraficzny, metal., chem., elektrotechniczny, elektronicznego, lotn.; pierwsza transkontynent. linia kol. Union Pacific (zbud. 1869).
Historia. Obszar obecnego stanu od końca XVII w. należał do fr. kolonii Luizjana, której część 1762 scedowano Hiszpanii; 1803 zakupiły ją USA; początki białego osadnictwa w latach 20. XIX w.; 1854 na mocy ustawy Kansas–Nebraska zorganizowano odrębne terytorium N. (początkowo obejmowało także m.in. obie Dakoty i część Kolorado, wydzielone 1861 jako samodzielne terytoria), 1867 przyjęte do Unii jako stan; popierane przez rząd białe osadnictwo, nasilone od lat 60. XIX w. (m.in. dzięki Homestead Act 1862), napotykało opór ze strony Indian, stłumiony ostatecznie ok. 1880.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia