Nałęcz Maciej Jan
 
Encyklopedia PWN
Nałęcz Maciej Jan, ur. 16 V 1953, Warszawa,
syn Macieja, biochemik;
od 1994 profesor Inst. Biologii Doświadczalnej PAN (1991–2001 jego dyrektor); inicjator, gł. organizator i przewodniczący Kom. Doradczego (1995–2001) Międzynar. Inst. Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN w Warszawie; od 2002 Główny Dyr. do spraw Nauk Podstawowych i Inżynieryjnych UNESCO w Paryżu; od 1999 czł. PAU; prace z dziedziny bioenergetyki, biochemii białek i transportu przez błony biol.; m.in. wykazał wpływ potencjału powierzchniowego błon biol. na aktywność enzymów błonowych i systemów transportujących.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia